Henkilökohtainen konsultointi

Johtajuuteen ja johtamiseen liittyvät kysymykset, esimerkiksi:

  • Oman johtamistyylin optimaalinen käyttö (Peili™ -Käyttäytymisprofiili)
  • Ryhmän johtaminen: ryhmädynamiikan lainalaisuuksien ymmärtäminen
  • Haasteelliset alaissuhteet: ongelmien määrittely ja ratkaiseminen
  • Luottamusta rakentava viestintä
  • Muutosten johtaminen
  • Stressin hallinta
  • Urasuunnittelu

Sparrauksessa on käytössä tarpeen mukaan 360˚- Peili™ Johtajuusarvio yhteistyössä Peili Consulting Oy:n kanssa. Peili™ Johtajuusarvion on luonut Tiia Arjanne IPMA:n (International Project Management Association) määrittelemien käyttäytymiskompetenssien (Behavioural Competencies) pohjalta.

Lisätietoja arviointityökaluista osoitteessa Peiliconsulting-sivustossa.