Koulutusyhteistyö Peili-Consultingin kanssa

  • Esihenkilövalmennus
  • Tiimivalmennus
  • Asiantuntijaryhmien valmennus
  • Johtoryhmät

Koulutuksissa käytetään Peili-Consultingin Peili™ -käyttäytymisprofiilia. Koulutus järjestetään asiakkaan valitsemassa paikassa tai Peili Consulting Oy:n järjestämissä tiloissa.

Koulutukset ovat pituudeltaan puolesta päivästä kahteen päivään, jotka voidaan jakaa eri ajankohdille 1+1 päivä.

Luennot psykologisista aiheista asiakkaan tarpeen mukaan, esimerkiksi Ihmissuhteiden peruselementit, Stressi, aivot ja stressinhallinta ja Muutoksen psykologia.

Tiia Arjanteella on pitkä ja monipuolinen kokemus koulutustehtävistä vuodesta 1987 lähtien. Nokia Oyj:n ulkopuolisena kouluttajana hän toimi 1987 – 2013. Koulutusten pääaiheita olivat yhteistyö, tiimityö, esihenkilötyö ja johtoryhmät.