Koulutusyhteistyö Peili-Consultingin kanssa

  • Esimiesvalmennus
  • Tiimivalmennus
  • Asiantuntijaryhmien valmennus
  • Johtoryhmät

Koulutuksissa käytetään Peili-Consultingin Peili™ -käyttäytymisprofiilia. Koulutus järjestetään asiakkaan valitsemassa paikassa tai Peili Consulting Oy:n järjestämissä tiloissa.

Koulutukset ovat pituudeltaan puolesta päivästä kahteen päivään, jotka voidaan jakaa eri ajankohdille 1+1 päivä.

Luennot psykologisista aiheista asiakkaan tarpeen mukaan, esimerkiksi Ihmissuhteiden peruselementit, Stressi, aivot ja stressinhallinta ja Muutoksen psykologia.

Kokemus vuodesta 1987 alkaen monenlaisten yritysten yhteistyö- tiimi- ja johtamiskoulutuksesta. Ulkopuolisena kouluttajana Nokia Oyj:n monipuoliset koulutustehtävät 25 vuoden ajan