Terapia


Lähestymistavat

 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
 • Psykodynaaminen lyhytterapia
 • Hypnoositerapia
  Erikoistumisalueena painonhallinta. Ks. KIRJAT: Oma menu
 • Homeopatia
 • Reiki-hoidot

Terapiamuoto määräytyy yksilöllisesti räätälöiden asiakkaan tarpeiden pohjalta. Hoitomuotojen yhdistelmät ovat myös mahdollisia. Tavallisimmin terapian kesto on 2-5 käyntiä.

Terapiaistunnot ovat tunnin mittaisia. Ensikäyntiin varataan 1,5 h. Ensikäynti 90 €, tunnin käynnit 80 €.

Hypnoosihoitoa varten varataan 1,5 h joka käynnille. Hoito on yleensä 3-5 käynnin prosessi. Hoidot eivät ole Kela-korvattavia, koska kyseessä ovat lyhyet hoitojaksot.

Hoitopaikka on Lohjan Routiolla.

Hoidon kulku, 1. käynti

 1. Nykytilan kartoitus
 2. Tilanteen uudelleenmäärittely: psykologinen näkökulma
 3. Hoitosuunnitelmaehdotus

Jatkokäynnit

 1. Tilanteen taustat, vastauksia kysymykseen ”miksi?”
 2. Ratkaisujen löytäminen, vastauksia kysymykseen ”miten eteenpäin?”
 3. Mahdollisten edistymisesteiden kartoitus.

Hypnoosihoito, 1. käynti

 1. Tilanteen/ongelman kartoitus
 2. Hypnoosi
 3. Keskustelu hypnoosikokemuksesta
Jatkokäynnit
 1. Tilanteen seuranta
 2. Hypnoosi
 3. Keskustelu
Hypnoosihoidosta lisää blogikirjoituksissani.